Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

Mistaakees
Mistaakees
Mistaakees
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viaxhiatusx xhiatusx

July 10 2015

Mistaakees
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viapsychoo psychoo
Mistaakees
5727 b34f

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viarevalie revalie
Mistaakees
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Mistaakees
Mistaakees
8044 1c95 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
Mistaakees
Mistaakees
2131 0ed8 500
3911 bb85
Mistaakees
0220 579a
Reposted fromlexi lexi viaP4RIAS P4RIAS
Mistaakees
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaP4RIAS P4RIAS
Mistaakees
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaP4RIAS P4RIAS
Mistaakees
3319 6407
Reposted frommartynkowa martynkowa viaP4RIAS P4RIAS
Mistaakees
Wiesz z czym można porównać nasze pisanie? Poczekaj aż będziesz mocno zmęczona, tak, ze oczy będą Ci się same zamykały i połóż głowę na miękkiej, pachnącej poduszce. Tak się czuję.
— moje.
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
Mistaakees
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viakarrlajn karrlajn
Mistaakees
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viakarrlajn karrlajn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl